Etažni elaborat

Etažiranje je postupak izmjere i prikupljanje imovinsko-pravne dokumentacije kako bi izradio etažni elaborat. U etažnom elaborat definirani su svi dijelovi nekretnine i međuvlasnički odnosi. Dijelovi ( jedinice ) nekretnine mogu biti zatvoreni ( stan, poslovni prostor, spremište, šupa, … ) i otvoreni prostori ( parking, garažno mjesto, vrt, cvjetnjak … ) i/ili cijeli objekti ( garaža, drvarnica, sjenica … ) koji mogu biti posebni ili zajednički ( dvorište, hodnik, stepenište … ).

Svaki od tih dijelova određen je ( tabelarni prikazi ) svojom jedinstvenom oznakom ( ime, opis uporabe, naziv, broj i sl. ), korisnom površinom i vlasnikom. Ono što je u tabelarnom prikazu popisano to je označeno na grafičkom dijelu. U rekapitulaciji etažnog elaborata lako su vidljivi vlasnici posebnih dijelova nekretnine kao i njihovi međusobni udjeli na zajedničkim dijelovima. Uvjet za izradu etažnog elaborata je da je nekretnina evidentirana u Zemljišnu knjigu ( veze: „upis objekta“ ).

Razlog pokretanja etažiranja je neometano raspolaganje ( najam, kupnja/prodaja, dioba/ostavina, hipotekarni krediti … ) sa svojim dijelom ( stanom, poslovni prostor, garažom … ), odnosno bez potrebe dodatnih dokazivanja ( vještačenja ) što je vaše i koliko to vrijedi. Po rješenju priloženog prijedloga, unutar etažnog elaborat, vrši se upis u Zemljišnu knjigu nakon čega vam je dokaz vašeg vlasništva, jednostavno, izvadak iz zemljišne knjige (zk izvadak / zk uložak).