USLUGE U PROJEKTIRANJU I GRAĐENJU

GEODETSKE PODLOGE

Sve su to nazivi za geodetski elaborat kojim se katastarska čestica (parcela) dijeli (parcelira) ili spaja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

GEODETSKI PROJEKT

Nakon uspješno okončane gradnje objekata, zgrade ili drugih građevina završetak bi trebao biti njihovo evidentiranje u Katastra i Zemljišnoj knjigu.

LEGALIZACIJA

Izrađuje se u slučaju da je neka katastarska čestica već evidentirana u katastarskom operatu koja odgovara stanju u naravi…

ELABORAT ISKOLČENJA

Ovakvim GE-a se predlaže osnivanje svih katastarskih čestica koje čine neku nekretninu po novome ( STVARNOM ) stanju…

ISKOLČENJE GRAĐEVINE

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

ETAŽNI ELABORAT (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

GLAVNI PROJEKT (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

GRAĐEVINSKI PROJEKT-STATIKA (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

IZVEDBENI PROJEKT (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

TROŠKOVNICI (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

NADZOR GRAĐENJA

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…

IDEJNI PROJEKT (ARH)

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…