Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. ), neplodne površine te izgrađeno zemljište mijenjaju u građevine i dvorišta. Ukoliko postoji potreba, radi stavljanja u promet nekretnina pokretanjem postupka gradnje, tj. ostvarivanja financijske i imovinske dobiti, može se izraditi i ovaj ( zasebni ) GE kao osnova za pokretanje navedenih postupaka.