Usluge kartografije i geoinformatike

Izrada svih vrsta i tipova planova, karata i zemljovida dobivenih korištenjem metodama geodetske izmjere i drugih kompatibilnih načina prikupljanja podataka sadržaja u prostoru ( fotografija, film, zvuk, slika …  ) uz dogradnju sa službenim prostornim informacijama. Također izrađujemo digitalne modele reljefa i različite visinske prikaze potrebne za planiranje, projektiranje i sl.. Upotrebom visoko sofisticiranih instrumenata/uređaja kao što su 3D laser scanner snimamo (mjerimo) pročelja, unutrašnje i  vanjske prostore, kao i prostore koje je teško izmjeriti klasičnim metodama, kojima se koristimo u geodeziji, građevini, strojarstvu i dr., jer su  nepristupačni i/ili su specifičnih oblika i dimenzija. Katalog nekretnina je proizvod za sve one koji posjeduju veći broj nekretnina ( po papirima ) a ne znaju gdje se nalaze, kako izgledaju, u kakvom su stanju te samim time procijeniti njihovu vrijednost i za što se mogu upotrijebiti te nekretnine.

USLUGE KOJE OBAVLJAMO

  • Digitalna kartografska obrada podataka izmjere
  • Izrada topografskih planova i karata različitih mjerila
  • Izrada digitalnih modela reljefa i različitih visinskih prikaza
  • Izrada tematskih zemljovida
  • Prikupljanje svih prostornih podataka
  • “3D lasersko skeniranje (pročelja i zatvorenih prostora)”
  • Precizna geodetska mjerenja u industriji
  • KATALOG NEKRETNINA